Hàn TIG (Ar) là Hàn bán tự động dùng khí bảo vệ là khí Ar( khí trơ)

1. Mỏ hàn TIG chủ yếu có các loại QQ-150, WP – 26; 18; 12; 9; 17;…

  • Đi theo các mở Hàn là các phụ kiện tiêu hao như sứ chia khí, đầu chia khí, kim hàn, kẹp kim hàn, chuôi kẹp sau, thân hàn TIG; …

2 . Bộ làm mát nước.

  • Khi hàn những vật liệu dầy chúng ta sử dụng mỏ làm mát nước WP – 18; WP – 12

3. Bình khí và đồng hồ đo khí cung cấp khí Ar bảo vệ không cho OXY không xâm nhập vào mối Hàn

Các phụ kiện này được thiết kế để nâng cao hiệu suất và độ chính xác của quá trình hàn TIG, giúp cho quá trình hàn trở nên dễ dàng và đạt được kết quả chính xác hơn.