Phụ kiện máy hàn là các bộ phận, công cụ và vật liệu hỗ trợ cho quá trình hàn. Các phụ kiện này giúp nâng cao chất lượng hàn, tăng hiệu suất làm việc và bảo vệ người hàn. Một số phụ kiện máy hàn thông dụng bao gồm:

  • Đầu hàn: Là bộ phận chính trên máy hàn, được sử dụng để tạo ra tia lửa và hàn các bộ phận kim loại.
  • Cáp hàn: Là dây cáp dẫn điện, chuyển đổi điện năng từ máy hàn đến đầu hàn.
  • Đế hàn: Được sử dụng để giữ các bộ phận kim loại cần được hàn.
  • Bình khí hàn: Là nơi chứa gas hàn, cung cấp gas cho quá trình hàn.
  • Vật liệu hàn: Gồm các loại que hàn, dây hàn, hạt hàn và nhiều loại vật liệu khác, được sử dụng để hàn các bộ phận kim loại với nhau.