Hàn MIG/MAG/CO2 là Hàn bán tự động dùng khí bảo vệ là khí CO2 ( khí hoạt tính)

  1. Súng Hàn MIG chủ yếu cáo các loại kiểu panasonic (KR), kiểu OTC, kiểu Binzen MB 15AK, 24KD,36KD ( kiểu Châu Âu)
    Đi theo các mở Hàn là các phụ kiện tiêu hao như bép Hàn, chụp khí, cách điện, nối bép, cổ công, ruột gà…
  2. Cấp dây cho mỏ Hàn MIG bao gồm động cơ và đầu gá mỏ Hàn.
  3. Bình khí và đồng hồ đo khí c in ng cấp khí CO2 bảo vệ không cho OXY không xâm nhập vào mối Hàn.

Các phụ kiện này được thiết kế để nâng cao hiệu suất và độ chính xác của quá trình hàn MIG, giúp cho quá trình hàn trở nên dễ dàng và đạt được kết quả chính xác hơn.