Máy hàn que MERKEL sản phẩm thương hiệu độc quyền sáng tạo của công ty máy hàn Nam Vượng. Sản phẩm cung cấp chất lượng hàn tốt và độ chính xác cao, và được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất, sửa chữa xe và nhiều ngành công nghiệp khác.