Máy hàn JASIC  là một loại máy hàn điện tử sử dụng để hàn các loại thanh vật liệu, như thanh đồng hoặc thanh sắt. Nó có thể sử dụng cho các quy trình hàn liên kết, hàn giải phẫu hoặc hàn bảo vệ mài mòn. Máy hàn JASIC cung cấp chất lượng hàn tốt và độ chính xác cao, và được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất, sửa chữa xe và nhiều ngành công nghiệp khác.