Robot là một thiết bị tự động có khả năng thực hiện các nhiệm vụ một cách tự động hoặc được lập trình sẵn, thường được thiết kế để thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại hoặc các nhiệm vụ mà con người không thể hoặc không muốn thực hiện. Robot có thể được điều khiển từ xa hoặc hoạt động hoàn toàn tự động, thường được sử dụng trong các công nghiệp sản xuất, y tế, nông nghiệp, kho vận, khai thác tài nguyên và nhiều lĩnh vực khác. Các loại robot có thể khác nhau về cấu trúc, kích thước, chức năng và độ phức tạp.