Mũ hàn là một phụ kiện bảo hộ cá nhân được sử dụng bởi người hàn trong quá trình làm việc. Mũ hàn được thiết kế để bảo vệ khuôn mặt và đầu khỏi tác động của tia lửa và bụi hàn.

Mũ hàn thường được làm từ vật liệu chống cháy, chống nổ và chống bụi. Mũ hàn bao gồm hai phần chính: mũ bảo hộ và mặt nạ hàn. Mũ bảo hộ được thiết kế để bảo vệ đầu và cổ của người hàn khỏi các tác động từ bên ngoài, bao gồm các tác động từ vật liệu nóng, bụi hàn và các tác động khác. Mặt nạ hàn được đính kèm với mũ bảo hộ, giúp bảo vệ khuôn mặt và mắt khỏi tác động của tia lửa và bụi hàn.

Mũ hàn có nhiều loại khác nhau, bao gồm mũ hàn tự động và mũ hàn thủ công. Mũ hàn tự động có cảm biến sáng tối tự động, giúp người hàn không cần phải kéo xuống mặt nạ hàn khi bắt đầu hàn. Trong khi đó, mũ hàn thủ công yêu cầu người hàn phải kéo xuống mặt nạ hàn bằng tay.