Máy hàn điểm (spot welder) là một loại thiết bị hàn kết hai tấm kim loại hoặc tấm vật liệu khác bằng cách sử dụng sức ép và dòng điện cao. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp sản xuất, sửa chữa xe, và nhiều ngành công nghiệp khác.