Đồng hồ khí là một thiết bị đo áp suất, được sử dụng để đo lường áp suất của khí. Trong trường hợp của máy hàn, đồng hồ khí thường được sử dụng để đo áp suất của khí bảo vệ (chẳng hạn như khí Argon, CO2, hoặc hỗn hợp khí) được sử dụng để bảo vệ vùng hàn khỏi khí khác trong không khí.

Đồng hồ khí cho máy hàn thường được thiết kế để đo áp suất trong khoảng từ 0 đến 3000 PSI (đơn vị đo áp suất được sử dụng tùy thuộc vào khu vực địa lý và quy định của từng quốc gia). Đồng hồ khí cho máy hàn thường được kết nối trực tiếp với bình khí hoặc bình hàn và cung cấp độ chính xác cao trong việc đo lường áp suất của khí bảo vệ.