Dây chuyền hàn (hay còn gọi là dây chuyền sản xuất hàn) là hệ thống máy móc và thiết bị được kết hợp để thực hiện quá trình hàn trên các sản phẩm. Dây chuyền hàn thường được sử dụng trong các quy trình sản xuất công nghiệp để nối các bộ phận hoặc chi tiết của sản phẩm với nhau bằng quá trình hàn.

Dây chuyền hàn thường bao gồm các thiết bị như máy hàn, robot hàn, bàn hàn, hệ thống bơm chất hàn và các thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm. Hệ thống này được thiết kế để thực hiện các quy trình hàn khác nhau, từ hàn điểm đến hàn dải.

Dây chuyền hàn là một phần quan trọng của quy trình sản xuất công nghiệp và được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như ô tô, đóng tàu, chế tạo máy móc, hàng không vũ trụ và năng lượng tái tạo.